top of page

תנאי שימוש

השימוש באתר ובכל השירותים השונים הניתנים בו כפופים להסכמתכם וקבלתכם המוחלטת של תנאי השימוש שלהלן:

תנאי השימוש:


כל התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ואינם בגדר עצה רפואית,חוות דעת רפואית מקצועית או\ו תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לשמש כסיוע ועל מנת להרחיב את הידע האישי של המשתמשים בטרם הם פונים אל מומחה בתחום בו הם יבחרו. לעיתים, מבטאים התכנים גישה מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר כמקובל בתחום הרפואה הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעיצות שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ו\או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב. במקרים רבים , השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה התוצאה של השתהות זאת להיות מסוכנת ואף קטלנית.

אחריות:
המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "AS IS"

bottom of page