top of page

*כל המידע והתוכן באתר הינו באחריות קבוצת הטלגרם בלבד, ובכפוף לתקנון שלה ואו מנהל/י כל קבוצה.

אין לנו אחריות או קשר ישירות לאף קבוצת טלגרם ו/או למנהליה.

האתר הינו כפורטל קישורים לקבוצות טלגרם בלבד, ואינו נושא באחריות כלשהי לתוכן, לתמונות, לווידאו, לקבצים ולשיחות בקבוצות עצמן.

unnamed11.jpg
bottom of page