top of page

מהם מינרלים?


המינרלים הם קבוצה של חומרים אנאורגניים הנדרשים לבניית מרכיבי הגוף השונים ואחראים על תפקודו התקין. לרוב, המינרלים מצויים במזונות בצורת מלחים אנאורגניים או שהם קשורים למולקולות אורגניות.
המינרלים מצויים בכמויות גדולות בחולות, ימים וסלעים. משם הם מגיעים לצמחים, לבעלי החיים וגם לאדם.
תפקידיהם של המינרלים רבים ומגוונים: הם משמשים כאבני בניין של מרכיבי הגוף, שותפים בתהליכים עצביים וכימיים שונים ושומרים על מאזן החומציות, המלחים והנוזלים בגוף.
המינרלים מתחלקים לקבוצות בהתאם לכמות הדרושה לגוף ליום (לפי הגדרות תזונתיות): מינרלים הנדרשים בכמות גדולה (100 מ"ג ויותר), דוגמת נתרן, כלור, אשלגן ועוד; מינרלים הנדרשים בכמות בינונית (1-100 מ"ג), כמו אבץ, ברזל, נחושת ועוד; ומינרלים הנדרשים בכמות קטנה (פחות ממ"ג אחד). אלה האחרונים קרויים יסודות קורט וביניהם ניתן למנות את הבדיל, הכרום, הניקל, הסלניום ואחרים.

bottom of page