top of page

Network  commands

 

ARP       

 

כתובת IP משמשת את המנה להגיע אל עמדת היעד הנכונה ברשת. הכתובת הלוגית מומרת לכתובת פיסית MAC בעזרת הפרוטוקול ARP. אם תקליד בשורת הפקודה ping לכתובת IP ואחרי התגובה הקש את הפקודה arp -g. אתה תקבל טבלה שמכילה את כתובת ה IP שהגעת אליה וגם את הכתובת הפיסית של העמדה. המידע נשמר בזיכרון מטמון למשך 5 דקות. הפקודה ?/ arp תציג את כל האפשרויות של הפקודה ARP.

ping      

 

פקודה זו תשמש אותנו כדי לבדוק קשר בין המחשב שעליו אנו עובדים לנקודת יעד כלשהי

ipconfig              

 

מאפשרת לקבל מידע אודות הגדרות Tcp/ip של העמדה,המידע מציג כתובת IP subnet mask ו Default Gateway. ניתן להוסיף את המתג all ולקבל מידע על שרת DNS.

route    

 

מאפשרת לצפות במידע הנמצא בטבלת הניתוב ואף לבצע הגדרות.

nbtstat

 

מציג מצב עכשווי של חיבורי NetBIOS על גבי TCP/IP; מעדכן שמות NetBIOS במטמון; ומציג שמות רשומים ואת טווח זיהוי.

netstat

 

מאפשרת לקבל מידע סטטי על תעבורת הרשת. המתגים הנפוצים netstat -e netstat -s מספקים מידע על התעבורה ברשת המקומית ethernet הפקודה מאפשרת גם מעקב אחר פורטים פתוחים (חשוב מאוד) באמצעות המתגים-a -n-

nslookup            

 

משמשת לצורך בדיקת שרתי DNS, לוודא ששרת ה-DNS שלנו פועל כראוי

tracert 

 

פקודה זו מאפשרת לנו למצוא את הנתיב בו יעברו נתונים מהמחשב שלנו אל יעד כלשהו

ipconfig /release            

 

משחררת את כתובת האי פי הנוכחית שלך

ipconfig /renew              

 

נותנת לך כתובת חדשה

ipconfig /flushdns          

 

מוחקת לך את רשימת DNS Cache. במקום לעשות אתחול למחשב שם זה נמחק אוטומאטית מה-RAM.

ipconfig /displaydns      

 

מציג את רשימת ה-DNS של כל הip השמורות לך ב- DNS Cache

hostname          

 

מציג את שם המארח של המחשב.

PathPing             

 

מציג נתיב למארח TCP/IP ומדווח על איבוד של מנות בכל נתב אשר בנתיב.

Ipconfig /all       

 

אם נרצה לראות גם את ה-Subnet Mask, DNS, MAC address. (ה-MAC נקרא שם כ- " "Physical Address).Subnet Mask יכלול רק 255 או 0.

arp -a   

 

מראה את כל ה-MAC ADDRESS שמחוברים כרגע לרשת (מציג את כל הפעולות האחרונות שנעשו עם הMAC).

Ping 127.0.0.1    בצע ping לכתובת ה-loopback לוודא ש-TCP/IP מותקן ומוגדר כראוי על המחשב המקומי.

Ping ip_address_of_default_gateway   

 

בצע ping לכתובת ה-IP של שער ברירת המחדל (Default Gateway) לוודא ששער ברירת המחדל מתפקד ושניתן ליצור קשר עם מארח מקומי ברשת המקומית.

Netsh int ip reset ‎[<log_file_name>]     

 

על מנת לאפס את הגדרות פרוטוקול האינטרנט TCP/IP ברישום (registry)

‎nbtstat -n‎ מונה מספר שמות שהמחשב נרשם עימם ברשת. ברשימה להיות צריך שם אשר דומה לשם המחשב כפי שהוא מוגדר בלשונית השם מחשב תחת מערכת אשר בלוח הבקרה

פתרון בעיות ידני

בדיקת הגדרות על ידי שימוש בכלי השירות IPConfig

בגישה לטיפול בבעיית קישוריות TCP/IP, התחל בבדיקה של הגדרות ה-TCP/IP על המחשב אשר חווה את הבעיה. השתמש בפקודת ה-ipconfig על מנת לקבל מידע אודות המחשב המארח והגדרותיו, כולל כתובת ה-IP, ה-subnet mask ועל שער ברירת המחדל (Default Gateway).

פרמטר ה-/all של פקודת ה-IPConfig יוצר תיאור מפורט של הגדרות הרשת לכל המתאמים, כולל מתאמי גישה מרחוק. ניתן לכוון את פלט ה-IPConfig לקובץ. לבצע זאת, הקש:
‎ipconfig > \folder_name\file_name‎

הפלט מקבל את שם הקובץ המצוין ונשמר בתיקייה המצויינת.

ניתן לסקור את פלט ה-IPConfig לזהות בעיות אשר קיימות בהגדרות הרשת של המחשב. לדוגמא, אם מחשב מוגדר בצורה ידנית וכתובת IP זהה לשלו קיימת כבר ברשת, ה- Subnet Mask יופיע כ- 0.0.0.0.

אם כתובת ה-IP אשר מוחזרת היא ‎169.254.y.z‎, וה- ‎Subnet Mask‎ הוא 255.255.0.0, משמעות הדבר היא שהכתובת ניתנה ע"י פונקציית ה -‎Automatic Private IP Addressing (APIPA)‎ של ה-‎Windows XP‎. הסיבה לכך היא ש-TCP/IP מוגדר לקונפיגורציה אוטומטית ע"י שרת DHCP אשר לא נמצא, ושלא נתנה קונפיגורציה חלופית. במצב זה לא מוגדר שער ברירת מחדל ‎(Default Gateway)‎ למתאם.

במידה וכתובת ה-IP מוחזרת כ-0.0.0.0, פוקנציית ה-‎DHCP Media Sensing‎ נכנסה לתוקף, מפני שמתאם הרשת לא זיהה חיבור לרשת או משום ש-TCP/IP זיהה כתובת IP כפולה אשר הוגדרה באופן ידני ברשת.

 

ארבעת הודעות השגיאה הבאות נפוצות בעת שימוש ב-Ping כאשר מנסים לאתר בעיות קישוריות:

 

TTL Expired in Transit
הודעת שגיאה זו מעידה על כך שמספר הקפיצות (hops) אשר נדרש, היה ארוך יותר מה-Time To Live ‎(TTL)‎. הגדל את ה-TTL על ידי שימוש בפקודה ‎ping -I‎. ייתכן כי קיימת לולאת ניתוב, השתמש בפקודת ה-Tracert על מנת לבדוק האם נתבים אשר לא מוגדרים נכון גורמים ללולאת הניתוב.

Destination Host Unreachable
הודעת שגיאה זו מעידה על כך שלא קיים נתיב מקומי או מרוחק למארח יעד, או במארח השולח או בנתב. בדוק את המארח השולח או את טבלאות הניתוב של הנתב.

Request Timed Out
הודעה זו מעידה על כך שלא התקבלו הודעות Echo Reply במהלך פרק הזמן אשר הוקצב (זמן ברירת המחדל הוא ארבע שניות). השתמש בפקודה ‎ping -w‎ על מנת להגדיל את זמן ההמתנה לתגובה.

Ping request could not find host
הודעה זו מעידה על כך שלא ניתן לפענח (resolve) שם של היעד המארח. וודא את השמות והזמינות של שרתי DNS ו-WINS.

bottom of page